• Chúc mừng năm mới 2021 Xuân Tân Sửu

  Chúc mừng năm mới 2021 Xuân Tân Sửu

 • HÌNH HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA GIÁO DỤC

  HÌNH HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA GIÁO DỤC

 • Kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp

  Kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp

 • Thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non năm 2020 tại Trường ĐH Đồng Tháp

  Thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non năm 2020 tại Trường ĐH Đồng Tháp