• HÌNH HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA GIÁO DỤC

  HÌNH HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA GIÁO DỤC

 • Kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp

  Kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp

 • Thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non năm 2020 tại Trường ĐH Đồng Tháp

  Thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non năm 2020 tại Trường ĐH Đồng Tháp

 • Nâng cao nhận thức phòng chống buôn bán người cho sinh viên Đại học Đồng Tháp

  Nâng cao nhận thức phòng chống buôn bán người cho sinh viên Đại học Đồng Tháp