• Tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho sinh viên

  Tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho sinh viên

 • Tập huấn Bảo vệ môi trường cho giáo viên và sinh viên sư phạm

  Tập huấn Bảo vệ môi trường cho giáo viên và sinh viên sư phạm

 • Thư ngỏ gửi Nhà giáo đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018

  Thư ngỏ gửi Nhà giáo đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018

 • Trao học bổng Nguyễn Sinh Sắc và tọa đàm “Văn hóa đọc trong sinh viên”

  Trao học bổng Nguyễn Sinh Sắc và tọa đàm “Văn hóa đọc trong sinh viên”