• Thông tin tuyển sinh Khoa Giáo dục, trường Đại học Đồng Tháp Năm 2019

  Thông tin tuyển sinh Khoa Giáo dục, trường Đại học Đồng Tháp Năm 2019

 • Tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho sinh viên

  Tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho sinh viên

 • Tập huấn Bảo vệ môi trường cho giáo viên và sinh viên sư phạm

  Tập huấn Bảo vệ môi trường cho giáo viên và sinh viên sư phạm

 • Thư ngỏ gửi Nhà giáo đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018

  Thư ngỏ gửi Nhà giáo đất Sen hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018